Nijs

Twadde stik yn de Bijekoer

  1. It earste stik  dat yn de Bijekoer kaam gie oer Alle en Antsje, Mûners yn Surhústerfean, Garyp en Bitgum. Dat wie yn febrewaris 2017. Alle en Antsje binne foarearst de fierste âlden yn de malike line fan de Van der Bij’s fan Garyp.
  2. It is no in jier letter (1 maart 2017) en no stiet it twadde ferhaal der op. Dat giet oer de Bogemakers, wevers út Schüttorf. De neiteam keas letter foar de namme Bergsma. Se wennen yn en om Burgum.